D’Awunnerzuel zu Lëtzebuerg ass 2021 ëm 10.667 Persounen eropgaangen

Esou hunn zu Lëtzebuerg op den 1. Januar 2022 645.397 Mënschen am Grand-Duché gelieft. Eng knapp Majoritéit dovunner si Lëtzebuerger (52,9 Prozent).

Domadder läit de Populatiounswuesstem tëscht dem 1.1.2021 an dem 1.1.2022 bei 1,7 Prozent an nees um Niveau vu virun der Corona-Pandemie. Dës Zuelen huet de Statec e Méindeg de Moie matgedeelt.

https://www.rtl.lu/news/national/a/1896753.html

""